HFIB00671U  FILO, Modul 7: Fænomenologi, hermenutik og dekonstruktion

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FILO, Module 7: Phenomenology, Hermeneutics, and Deconstruction

Uddannelse

BA i filosofi 2016-ordningen

BA-tilvalg i filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Kurset skal give et grundigt kendskab til tre af de skoler, der på afgørende vis har præget den europæiske filosofi, som den er mulig i dag. De tre retninger ligger i forlængelse af og udgør et korrektiv til hinanden og gennemgås i kronologisk rækkefølge. Først den klassiske fænomenologi med udgangspunkt i Husserl, udviklet videre af Heidegger og Merleau-Ponty, dernæst hermeneutikken med Gadamer som hovedkilde og til slut dekonstruktionen hos Derrida med dens efterspil hos Agamben. Under fænomenologien lægges der vægt på Husserls opgør med psykologismen, intentionalitetsbegrebet og hans begreber om reduktion, variation og konstitution, under hermeneutikken på Gadamers opfattelse af sproget som verdensanskuelse og verdensforhold, under Derrida på forskelstænkningen og bidraget til den humanvidenskabelige arkæologi.

Målbeskrivelser

Filosofi 2016, BA:

Modul 7: Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion

Filosoif 2017 BA-tilvalg: Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion

 

Forelæsning og seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordningen
Kriterier for bedømmelse