HFIB00601U FILO, Modul 1: Etik og politisk filosofi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FILO, Module 1:Ethics and Political Philosophy

Uddannelse

Filosofi BA, 2016-ordningen

BA-tilvalg, 2017-ordningen

 

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om centrale emner i etiske problemstillinger inden for normativ etik og politisk filosofi.

En indsigt i en række af de centrale begreber, teorier, problemer og metoder i normativ etik og politisk filosofi.

Kendskab til autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer, samt videnskabelige fora for modulets emne. Underviserne gør en oversigt tilgængelig før kursets begyndelse.

Modulet har til hensigt at give den studerende færdigheder i:

At redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for normativ etik og politisk filosofi.

At beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.

At kontekstualisere tekster inden for normativ etik og politisk filosofi i deres samfundsmæssige og systematiske sammenhæng.

At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere  problemstillinger der er relevante for normativ etik og politisk filosofi.

Målbeskrivelser

Filosofi BA, 2016-ordningen:

Modul 1: Etik og politisk filosofi: HFIB00601E

Der vil være kompendier og grundbøger

Forelæsninger og seminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Der udleveres ca. 10 spørgsmål ved kursets afslutning. 30 minutter eksamen

Kriterier for bedømmelse