HFIÅ00661U ÅU FILO Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi (Efterår 2017) AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Epistemology and Philosophy of Mind

Uddannelse

BA i filosofi, 2016-ordningen

Kursusindhold

Kurset introducerer centrale begreber, argumenter og problemer inden for erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi i moderne filosofi.

Målbeskrivelser

BA i Filosofi, 2016:

Modul 6: Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi: HFIB00661E

Holdundevisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Den mundtlige prøves afvikling. Underviseren formulerer 12-15 eksamens-spørgsmål til pensum, der gøres tilgængelige for de studerende ved kursets afslutning. Ved eksaminationens begyndelse trækker den studerende ét spørgsmål blandt eksamensspørgsmålene. Herefter får den studerende 30 minutters forberedelse med hjælpemidler, hvorefter selve den mundtlige prøve på 30 minutter (inklusive votering) afvikles.

Se studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse