HFIÅ00611U ÅU FILO Antikkens og middelalderens filosofi (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Ancient and Medieval Philisophy

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2016-ordningen

Kursusindhold

Kurset giver et historisk overblik over antikkens og middelalderens filosofi, dog med hovedvægten på antikkens filosofi, hvor bl.a. tekster af Platon og Aristoteles vil blive gennemgået.

Målbeskrivelser

Filosofi 2016, BA:

Modul 2: Antikkens og middelalderens filosofi: HFIB00611E

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordningen

Den skriftlige eksamens forløb. Eksaminator udfærdiger 12-15 eksamens-spørgsmål senest 3 uger forud for opgavebesvarelsens begyndelse. Ved eksamensperiodens begyndelse trækker hver studerende et eksamensspørgsmål, som vedkommende skal besvare.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse