HFIÅ00601U ÅU FILO Etik og politisk filosofi (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Ethics and Political Philiosophy

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2016-ordningen

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om centrale emner i etiske problemstillinger inden for normativ etik og politisk filosofi.

En indsigt i en række af de centrale begreber, teorier, problemer og metoder i normativ etik og politisk filosofi.

Kendskab til autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer, samt videnskabelige fora for modulets emne. Underviserne gør en oversigt tilgængelig før kursets begyndelse.

Modulet har til hensigt at give den studerende færdigheder i:

 - At redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for normativ etik og politisk filosofi.

 - At beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.

 - At kontekstualisere tekster inden for normativ etik og politisk filosofi i deres samfundsmæssige og systematiske sammenhæng.

 - At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere  problemstillinger der er relevante for normativ etik og politisk filosofi.

Målbeskrivelser

Filosofi BA, 2016-ordningen:

Modul 1: Etik og politisk filosofi: HFIB00601E

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundlig prøve med forberedelse.

Den mundtlige prøves afvikling. Underviseren formulerer 12-15 eksamens-spørgsmål til pensum, der gøres tilgængelige for de studerende ved kursets afslutning. Ved eksaminationens begyndelse trækker den studerende ét spørgsmål blandt eksamensspørgsmålene. Herefter får den studerende 30 minutters forberedelse med hjælpemidler, hvorefter selve den mundtlige prøve på 30 minutter (inklusive votering) afvikles.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse