HFAK03301U F. ARK Arkæologisk feltarbejde

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Archaeological field research

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset udføres i Store Åmose Vestsjælland, og der sigtes mod at gøre kurset til et internatkursus. Store Åmose er kendt for sine talrige pladser fra hele fortiden men navnlig fra ældre stenalder, samt sine enestående bevaringsforhold. Siden 1960erne er mosen dog blevet drænet væsentligt, til stor skade for de kulturhistoriske lokaliteter og deres bevaring. Kurset har til formål at genlokalisere et antal Mesolitiske bopladser for at undersøge og vurdere deres bevaringsforhold i dag. Afrapporteringen fra kurset vil bestå af en sammenfatning af de undersøgte pladsers bevaringspotentiale. Afrapporteringen afleveres senest to uger efter kursets afslutning.   

Målbeskrivelser

At give den arkæologistuderende kendskab til arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder af forhistoriske kulturlandskaber. Der vil primært fokuseres på tidlige Holocene perioder og bosættelsesspor. På kurset vil introduceres følgende undersøgelses og analysemetoder:

1) systematisk prøvetagning i forhold til identifikation arkæologiske bosættelsesspor og bevarede stratigrafier ved boreprøver.

2) introduktion til kvartærgeologiske undersøgelser, herunder til identifikation af senglaciale stratigrafier i dødishuller og vådområder samt til makrofossil undersøgelse.

3) prøvegravning samt vurdering af mesolitiske tørvemosepladsers kvalitet og potentiale  

Øvelser - bemærk at kurset forgår i Store Åmose, Vestsjælland.
Kurset er forbeholdt arkæologistuderende på KA-niveau.
  • Kategori
  • Timer
  • Øvelser
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Kurset bestås ved deltagelse samt skriftlig afrapportering omhandlende data relateret til feltkurset. Aflevering af rapport ved afslutning af kursus eller en uge efter kursets afslutning, den 15 September.
Kriterier for bedømmelse