HFAK03233U F. ARK Arkæologisk praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Archaeological Practice

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Studieelementet omfatter emner inden for administrativ arkæologi og anvendt arkæologi, således som den praktiseres i kulturarvsforvaltning, feltarkæologi og formidling. Udvalgte emner belyses ved forelæsninger og diskussioner. Et selvvalgt emne inden for dette emnefelt fremlægges af den studerende i et mundtligt oplæg med synopsis.

Forelæsninger og øvelser eller fremlæggelser og institutionsbesøg.
Det er højst sandsynligt sidste gang, kurset udbydes, da der forventes ny studieordning.
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 7
  • Holdundervisning
  • 21
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Pensum: 500 ns, som de studerende selv finder. Herudover kommer litteraturen, som bruges i undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse