HFAK03233U  F. ARK Arkæologisk praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Archaeological Practice

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Studieelementet omfatter emner inden for administrativ arkæologi og anvendt arkæologi, således som den praktiseres i kulturarvsforvaltning, feltarkæologi og formidling. Udvalgte emner belyses ved forelæsninger og diskussioner. Et selvvalgt emne inden for dette emnefelt fremlægges af den studerende i et mundtligt oplæg med synopsis.

Forelæsninger og øvelser eller fremlæggelser og institutionsbesøg.
Det er højst sandsynligt sidste gang, kurset udbydes, da der forventes ny studieordning.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Pensum: 500 ns, som de studerende selv finder. Herudover kommer litteraturen, som bruges i undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 21
  • Ekskursioner
  • 7
  • I alt
  • 28