HFAK0321CU Arkæologisk emnekursus A - Viden og Kunnen

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Archaeological Topic A

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset ”Viden og kunnen” omhandler studiet af teknologi i bred humanistisk forstand men med fokus på det forhistoriske materiale. Studiet af Teknologi, her defineret læren om håndværk og håndværksprocesser, kan spille en afgørende rolle for at kunne analysere de arkæologiske genstandsmaterialer, fordi sådanne studier giver arkæologen mulighed for at undersøge den individuelle og sociale organisation og sammenhæng hvori genstandsmaterialet er frembragt. På kurset retter vi således især vores studie mod metodisk og teoretisk at kunne definere den viden og den kunnen som indgår i fremstillingen af de forhistoriske genstandsmaterialer som forudsætning for analysen af den forhistoriske situation.

Kurset er henvendt til alle kandidatstuderende som enten arbejder, eller kunne tænke sig at arbejde, med emner der relaterer til teknologiske studier af genstandsmaterialer og forhistoriske kontekster.  

Kurset vil blive organiseret som; tre seminardage, fra den 20 – 22 september, forelæsninger samt derefter have karakter af et studiegruppeforløb hvor deltagerne i kraft af deres valgte projekter og studieelementer (feks. tema 1, tema 2, projekt og arkæologisk år og speciale) bidrager med emner, tekster til fremlæggelse og diskussion. Derudover vil det være muligt at inddrage specialister og arrangere ekskursioner til bl.a. Lunds Universitet og Nationalmuseet ifb med undervisningen. Studiegruppeformen betyder at den enkelte studerende som tilmelder sig kurset, vil have indflydelse på dets tilrettelæggelse. 

Forelæsninger, øvelser og vejledning
Der er ikke tilknyttet eksamen til kurset. Kurset er derfor et tilbud til de studerende som ønsker vejledning, inspiration og diskussion i relation til emnet Teknologi, og i forhold til de øvrige opgaver, emner og eksamener de er tilmeldt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0