HFAB11101U F.ARK Praktisk og teoretisk museumskendskab

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

F.ARK Museum Management in Practice and Theory

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende et grundlæggende kendskab til den arkæologiske praksis som den udføres i Danmark under den nuværende lovgivning for det antikvariske arbejde. Det sker gennem en indføring i national lovgivning og i museernes organisation og opbygning samt den daglige administration af de opgaver, som kulturhistoriske museer skal udføre i henhold til lovgivningen. Der vil være både et historisk indblik i forvaltningen af det antikvariske arbejde i Danmark, såvel som gennemgang af den nutidige, daglige praksis. Emnerne ligger indenfor de forskellige dele af kulturhistoriske museers praksis såsom fredningsarbejde og tilsyn, arkæologiske undersøgelser, indsamling og registrering af genstande, udstilling og publikumskontakt. Desuden gives et overblik over den internationale lovgivning og de konventioner, som Danmark skal forholde sig til.

Kurset omfatter 14 undervisningsgange á tre timer, og er en kombination af katedertimer, ekskursioner til relevante institutioner, studenterfremlæggelser og tekstdiskussioner. Kurset afsluttes af en bunden skriftlig opgave som besvares over tre dage og bedømmes med intern censur.
Kurset henvender sig til fag der beskæftiger sig med kulturhistorie eller andre fag med museologisk interesse.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse