HFAB10063U F. ARK Eksperimentel Arkæologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

F. ARK Experimental Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset er opbygget af fire elementer: 1) Introduktion til forskningshistorie og teori, 2) Præsentation og diskussion af udvalgte ’case-studies’ i forelæsningsform, hvor den eksperimentel-arkæologiske metode og samspillet med de øvrige discipliner er centrale elementer, 3) en øvelsesrække med praktiske eksperimenter og teknologistudier samt 4) præsentation, diskussion og perspektivering af de udførte forsøg.

Kurset udbydes i samarbejde med Vikingeskibsmuseet i Roskilde og med Sagnlandet i Lejre.

Holdundervisning og øvelser.
En del af undervisningen vil foregå andre steder end på universitetet.
Grundfagsstuderende kan tage dette kursus som tilvalg under eget fag.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Feltarbejde er en forudsætning for at indstille sig til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse