HFAB00553U F. ARK Bachelorprojekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Kursusindhold

BA-projektet omfatter bearbejdning og analyse af et primært arkæologisk, materiale, som fortrinsvis indhentes på lokale, kulturhistoriske museer. Relevant undervisning i forhold til den metodiske og teoretiske analyse samt vejledning i grupper og individuelt.

Holdundervisning i form af kollokvier, herunder en afsluttende mundtlig præ-
sentation af projektet, samt individuel vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 28
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Projektarbejde
 • 140
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 252
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse