HFAB00533U F. ARK Periodekursus 4

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 4

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Danmark og Nordeuropa i førromersk, romersk og ældre germansk jernalder. Perioden fra de 500 f.Kr. til 550 e.Kr.
Se kursusprogrammet på kursushjemmesiden.

Kurset kan ikke tages som tilvalg.
Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder, samt ekskursioner.
Ud over de faste ugentlige forelæsninger vil der på andre ugedage være en række genstandsøvelser (bl.a. i Nationalmuseets lokaler i Ørholm) og mindre ekskursioner i HT-området (transportudgifter i den forbindelse må påregnes)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremlæggelser.

Kriterier for bedømmelse