HFAB00523U ARK. Arkæologisk tema B - Grækenlands forhistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ARK. Archaeological topic B

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Forelæsninger.

Holdundervisning i form af forelæsninger og kollokvier.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse