HFAB00513U ARK. Arkæologisk tema A - dokumentation og analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ARK. Archaeological topic A - documentation and analysis

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi.

Kursusindhold

Kurset skal introducere de studerende til avanceret feltarkæologisk metode og efterfølgende bearbejdning af data. Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og demonstrationer i felten og i laboratorium. Øvelser omfatter bl.a. elektronisk opmåling og rumlig analyse i GIS program. Desuden feltøvelser i jordartskarakteristik, mosegeologi og udtagning af prøver til naturvidenskabelige analyser. Demonstrationer og øvelser kan omfatte hele dage, og der må påregnes udgifter til transport.

Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og demonstrationer i felten og i laboratorium.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse