HFAB00491U  ARK Arkæologisk teori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Theory of Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Kursets nytte og nødvendighed

I dette kursus vil den studerende stifte bekendtskab med en række af de problemstillinger, der knytter sig til fortolkningen af arkæologisk materiale. Kurset skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk til fortolkninger og analyser af arkæologisk materiale i forhold til arkæologiens teorihistorie: hvor kommer ideer og koncepter fra? Hvordan bliver skiftende teoretiske orienteringer dannet? Hvilket videnskabsideal eller meta-narrativ ligger der bag en given arkæologisk fortolkning? Den studerende vil desuden blive udstyret med teoretisk viden og færdigheder, der skal gøre den studerende i stand til selvstændigt at koble teoretiske perspektiver til et konkret arkæologisk materiale. 

Kursets første del introducerer arkæologiens teorihistorie og giver en oversigt over de teoretiske skoler, som har præget skiftende tendenser i arkæologiens faglige identitet. Kursets mere omfattende anden del afsøger muligheden for at koble arkæologisk (og antropologisk) teori med arkæologiens genstandsmateriale i kritiske analyser og fortolkningsarbejde. 

I kurset vil der løbende blive uddraget pointer og problemstillinger fra to grundbøger. De anbefales læst før kursusstart, da de vil lette læsningen og forståelsen af kursets øvrige litteratur:

Bille, M., & T. F. Sørensen. 2012. Materialitet - en indføring i kultur, identitet og teknologi. København: Samfundslitteratur.

Johnson, M. 2010. Archaeological Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell.

Forelæsninger og underviserstyrede øvelser og diskussioner, samt ekskursioner. Ekskursioner annonceres.
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Pensum: 1500 sider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 60
 • Forelæsninger
 • 12
 • Seminar
 • 12
 • Forberedelse
 • 154
 • I alt
 • 238