HFAB00483U F. ARK Periodekursus 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 2

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

2.000.000 til 4000 f. kr. i Danmark og Nordeuropa (palæolitikum og mesolitikum). Der vil være øvelser torsdag og fredag i flintlaboratoriet.

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.
Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Mundtlig prøve med opsyn.
Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremlæggelser.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse