HFAB00461U F. ARK Periodekursus 1 - Ark. i Danmark og Nordeuropa 1 (Forhistorisk Ark.)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Archaeology, period 1

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Materiel kultur i Danmark og Nordeuropa i seneste jernalder, vikingetid, middelalder, nyere tid og samtid - fra omkring 600 e. Kr. til nu. Se kursusprogrammet i Absalonrummet. Udover de skemasatte forelæsninger vil der være oldsagsøvelser i Nationalmuseets magasiner i Ørholm, på Nationalmuseet, på Københavns Museum, på Æbelholt Klostermuseum og på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Forelæsninger, seminarer, ekskursioner og øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder.
Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 154
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Vejledning
 • 1
 • Øvelser
 • 27
 • I alt
 • 238
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve
For tilvalg er der en fri skriftlig hjemmeopgave i tillæg til den mundtlige eksamen.
Pensum: 1200 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse