HFAB00451U ARK Introduktion til Arkæologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Indføring i de overordnede arkæologiske problemstillinger, der knytter sig til arkæologiske data, metode og historik med særligt fokus på de fagområder, der repræsenterer den forhistoriske arkæologi i Nordeuropa og den klassiske arkæologi i Middelhavsområdet. Udover de skemasatte forelæsninger vil der være en række mindre ekskursioner, fortrinsvis koncentreret i den første del af semestret.

Udvalgte kapitler fra følgende værker:
Renfrew, C. & P. Bahn 2012 (6th ed.): Archaeology, Theories, Methods and Practice. London (Thames & Hudson).

Alcock, S.A. & R. Osborne (ed.) 2008: Classical Archaeology. Oxford (Blackwell: paperback).

Randsborg, K. 2009: The Anatomy of Denmark. Archaeology and History from the Ice Age to the Present. London. (Duckworth/Bloomebury: paperback).

Biers, W.R. 1992: Art, Artefacts and Chronology in Classical Archaeology. London (Routledge). (vil foreligge elektronisk for deltagerne på kurset)

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til hjemmeopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset

Forelæsninger, kollokvier og ekskursioner, samt skriftlige øvelser. Ekskursioner annonceres.
Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag. Kurset kan tages som tilvalg under 2007-studieordningen for BA-tilvalg ved Forhistorisk Arkæologi.
Der må påregnes at der er ekstra timer i de første uger, samt ekskursioner o.a.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 27
 • Forberedelse
 • 154
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 238
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Pensum: 1500 sider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse