HESK00117U AFLYST ESK, Mundtlig vestgrønlandsk 1 (KA) (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELED Oral Westgreenlandic 1

Uddannelse

KA-uddannelsen i Eskimologi 2008

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; oversættelse fra gr-da, og da-gr, grønlandsk tekstproduktion og dansk referat af grønlandsk tekst, samt grammatiske øvelser knyttet til lingvistiske beskrivelser med udgangspunkt i grønlandsk.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:

Vestgrønlandsk sprog 1: Mundtlig vestgrønlandsk 1, (fagelementkode HESK03311E)

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi (og indianske sprog og kulturer) eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og
Opgavegennemgang eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning,
tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser
(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret
del af undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 374,5
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 412,5