HESK00107U ESK, Eskimologiske Emnestudier (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Thematic studies in Eskimology

Uddannelse

Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i eskimologi og arktiske studier, 2007

KA-uddannelsen i Eskimologi, 2008

Kursusindhold

Kurset er rettet mod studerende, der arbejder med BA-projekt og opgaver på KA-niveau. Kurset behandler centrale aktuelle og klassiske problemstillinger inden for eskimologien, og hvorledes de er blevet afspejlet i forskellige emner og tematikker. Kurset anlægger en kritisk diskuterende tilgang, hvor de studerendes arbejde med opgaver vil blive inddraget aktivt. Dele af forløbet aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes, at de bidrager til undervisningen, f.eks. i form af oplæg og gensidig opgavekritik.

Målbeskrivelser

BA-studieordning 2010:
Bacherlorprojekt (fagelementkode: HESB00571E)

BA-tilvalgsstudiordning 2007:
Eskimologisk emne A, B eller C (fagelementkode: HESB10021E, HESB10061E, HESB10041E)

KA-Studieordning:
Komparativt eskimologisk emne (fagelementkode HESK03331E)

Teoretisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03361E)

Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E)

Formidling (fagelementkode HESK03401E)

Feltarbejde (fagelementkode HESK03411E)

Masters til kopiering

Holdundervisning/​seminarundervisning med studenteroplæg.
Kurset anbefales til studerende, der arbejder med frie skriftlige hjemmeopgaver på BA- og KA-niveau.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 398,5
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 412,5