HESK00068U AFLYST, ESK, Eskimologisk teori og metode (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Eskimological theories and methods

Uddannelse

KA-studieordning for kandidatuddannelsen i Eskimologi, 2008

Kursusindhold

Kurset behandler udvalgte felter inden for eskimologisk teori og metode. På baggrund af monografilæsning, vil der blive udbudt forelæsninger og diskussion af centrale teoretiske og metodiske problemstilliner. Kurset aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes, at de bidrager til undervisningen f.eks. i form af studenteroplæg og gruppearbejde.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Komparativt eskimologisk emne (fagelementkode HESK03331E)
Teoretisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03361E)
Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E)
Formidling (fagelementkode HESK03401E),
Feltarbejde (fagelementkode HESK03411E)
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne  (fagelementkode HESK03431E)

Holdundervisning/​seminarundervisning eller undervisning givet i form af
vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 377,5
  • Forelæsninger
  • 35
  • I alt
  • 412,5