HESK00048U  AFLYST, ESK, Mundtlig vestgrønlandsk 1 (KA) (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Oral Westgreenlandic 1

Uddannelse

KA-uddannelsen i Eskimologi 2008

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; Der er gruppearbejde som bearbejder mundtlig færdighed.  

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:

Vestgrønlandsk sprog 1: Mundtlig vestgrønlandsk 1, (fagelementkode HESK03311E)

Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og
Opgavegennemgang eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning,
tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser
(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret
del af undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 192,25
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 206,25