HESK00028U ESK, Arktis som region (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Arctic as a region

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg i Eskimologi og Arktiske studier, 2007

KA i Eskimologi, 2008

Kursusindhold

Eksaminanden

 • demonstrerer indsigt i nutidige arktiske problemstillinger (fx region-building, industrialisering,militarisering, klimaændringer, urbanisering, turisme og sundhed)
 • forstår og kontekstualiserer væsentlige problemstillinger og processer knyttet til arktiske samfund
 • forstår centrale begreber knyttet til studiet af samfunds- og kulturforhold i Arktis
 • har basale færdigheder i kritik af fremstillinger af problemstillinger og kan diskutere fremstillingerne.
 • viser basal indsigt i de akademiske redskaber og benytter dem ved skriftlig og mundtlig formidling på en klar og sammenhængende måde.
Målbeskrivelser

BA 2015 studieordning:
Arktis som region (fagelementkode HESB00631E)

BA 2007-tilvalgsording:
Eskimologisk Emne A (fagelementkode HESB10021E)
Eskimologisk Emne B (fagelementkode HESB10061E)
Eskimologisk Emne C (fagelemnetkode HESB10041E)

KA 2008-studieordning:
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03431E)

Undervisningsmateriale vil være tilgængeligt som masters eller være online

Forelæsninger, tekstdiskussioner og tutorials
Eksamen består i en mundtlig sagsfremstilling med efterfølgende dialog på baggrund af en på forhånd afleveret skriftlig synopsis.
Der forventes et stort studenterengagement, og der må regnes med meget forberedelse til studenteroplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 14
 • Forberedelse
 • 150,25
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206,25