HESB00697U  ESK, Vestgrønlandsk kommunikation C (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

West Greenlandic Communication III

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i eskimologi og arktiske studier, 2007

Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvori den studerende lærer at formulere selvstændige tekster på baggrund af et sikkert kendskab til det vestgrønlandske sprogs affikser, grammatik og gloser. Formidle en given tekst skriftligt ved at anvende komplekse sætningskonstruktioner med min. to verbale led.

Desuden skal den studerende have sikker brug af fremtids- og fortidsaffikser samt angivelse af række-følge og samtidige handlinger i en sætning, samt demonstrere kendskab til almen markering af tid i grønlandsk.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation C (Fagelementkode: HESB00691E)

BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation III (Fagelementkode: HESB00561E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk kommunikation III (fagelementkode HESB10101E)

Masters til kopiering

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver (f.eks. referatskrivning etc.). Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt grammatisk analyse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328
  • Forelæsninger
  • 84
  • Eksamen
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5