HESÆ00017U ESK, Vestgrønlandsk Sprogintroduktion 1 (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

West Greenlandic Language Foundation 1

Uddannelse

Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgstudier på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske studier, 2007

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene. I slutningen af kurset kan den studerende udtale vestgrønlandsk på basalt niveau, forstå og forholde sig til de grundlæggende sproglige konstruktioner og den elementære grammatik i vestgrønlandsk, herunder bestemmelse af ordklasser, beherske gloser og vendinger på vestgrønlandsk på et begynderniveau.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion (propædeutik) 1, (fagelementkode HESÆ00011E)

BA-tilvalg 2007-ordning:
Vestgrønlands sprogintroduktion (propædeutik) 1, (fagelementkode HESB00421E)

I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen (1980), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al (2010)", Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen & Kirsten Gade Jones (2011), Stig Bjørnum (2012) "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt  undervisningsmateriale i kopiform.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende ,suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stileøvelser, samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der mindst 4 skriftlige hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 72
  • Forberedelse
  • 256,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5