HEEK03491U ETN Etnologisk specialisering med projektplanlægning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Ethnological Research Design

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

I kursusforløbet kommer vi rundt om en række af elementer i specialeprocessen og formålet er at igangsætte og facilitere deltagernes arbejde med specialet. I løbet af efteråret udvælger deltagerne således et (foreløbigt) specialeemne, som danner udgangspunkt for forskellige portfolio-afleveringer undervejs (hvoraf en enkelt vil være mundtlig):

  • en foreløbig projektformulering med begrundelser for det udvalgte emne (1-2 slides fulgt af mundtlig fremlæggelse)
  • en forskningsoversigt med identificering af egen placering i feltet (5-9 ns) vedlagt en foreløbig kommenteret litteraturliste (bestående af min. 10 udvalgte referencer)
  • en materialesamling i form af en beskrivelse af et materiale (fx kildesamling, feltmateriale, teoretisk litteratur eller), dets generering, udvalg og analytiske tematikker (10-14 ns)

Eksamen er mundtlig på baggrund af portfolioen (15-20 ns) og en synopsis (2-3 ns), der gør status over det hidtidige arbejde og en identificerer de videre skridt. Synopsen skal indeholde en revideret problemformulering, inklusive arbejdsspørgsmål og fremgangsmåde. Ved eksamen skal den studerende reflektererover valg og fravalg, og både kursusforløb og eksamen peger dermed frem mod selve specialeskrivningen.

Deltagerne vil blive inddraget i den konkrete planlægning af forløbet, ligesom delafleveringerne undervejs vil give anledning til samtaler om og vejledning i projekternes komponenter.

Deltagerne vil blive inddraget i den konkrete planlægning af forløbet, ligesom delafleveringerne undervejs vil give anledning til samtaler om og vejledning i projekternes komponenter.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Portfolio
Fri mundtlig prøve på baggrund af synopsis og portfolio.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse