HEEB10052U ETN Aktuelt kulturanalytisk emne B - Kultur, konflikt og historie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ETN Kultur, konflikt og historie

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Historie og erindring er væsentlige komponenter i menneskers selvforståelse og møde med omverdenen og spiller derfor en central rolle for, hvad mennesker identificerer sig med og føler loyalitet overfor. Forskellige udlægninger af fortiden har således til alle tider været brugt til at forme og afgrænse fællesskaber. Dette bliver særlig tydeligt i forbindelse med voldelige konflikters opståen og de efterfølgende forsøg på at håndtere traumatiske erindringer, rettighedsproblematikker og forbrydelser mod menneskeheden. I gennemgangen af specifikke fortidsforståelser og historieopfattelser og deres magtudøvende og legitimerende virkning, vil kurset diskutere mulige sammenhænge mellem kollektiv voldelig handling, historiebrug og social og politisk forandring. Med udgangspunkt i en række eksempler primært fra Europa, Syd- og Mellemamerika, Mellemøsten og Afrika, sigter kurset således mod at udforske de kulturelle aspekter, som voldelige konflikter næres af og udtrykker sig ved. Ligesom kurset vil adressere spørgsmål om forandring og forsoning i kølvandet på voldelige konflikter. Selvom der lægges vægt på historiebrug og erindringspolitik som kulturelle fænomener, vil kurset ligeledes diskutere hvordan religion og etnicitet, politik og økonomi har og gives betydning i konfliktsammenhænge såvel som i transitionssamfund.

Undervisningsformen vil være holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i kraft af studenteroplæg og holdøvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse