HEEB10013U ETN Antropologisk og etnologisk teori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ETN Anthropological and Ethnological Theory

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til teoris betydning for studiet af kulturelle former i varierende samfundsmæssige sammenhænge. Kurset introducerer til teoretiske traditioner, strategier og begreber, herunder en orientering om etnologis egne forskningstraditioner. Undervisningen tager udgangspunkt i den europæiske etnologi, men de temaer, begreber og teoretiske traditioner, de studerende vil stifte bekendtskab med i både læsestof og til forelæsninger, har paralleller i andre kulturvidenskabelige discipliner.

Kurset er en samlæsning med grundfaget Kulturvidenskabelige Forskningsretninger.

Forelæsninger og seminarer.
Studerende på Europæisk Etnologi kan ikke følge dette kursus.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse