HEEB00591U ETN BA-projekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Klyngevejledning og seminar.

Til kurset bedes I købe: Rienecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2012). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. udgave. Frederiksberg : Samfundslitteratur. [1. udgave. 1997. - 4. udgave. 2012].

Seminarer og individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse