HEEB00561U  ETN Etnologisk formidling

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Practical exercise: communication and dissemination of research to the public

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold
Hvad kendetegner god faglig formidling? Hvordan forvalter man sin etnologiske faglighed i spændingsfeltet mellem medie, modtager og det faglige budskab? Hvor går grænsen mellem fakta og fiktion? Har man som etnologisk formidler et samfundsmæssigt ansvar? Dette er nogle af de spørgsmål, som kurset vil belyse. Vi skal arbejde med bl.a. videnskabelige genrer, mundtlig og skriftlig formidling, retorik, læringsteori og -metoder, målgrupper, genstande, det museale rum, demokratiske perspektiver og meget andet. De studerende lærer at formidle faglig viden til et udenforstående, ikke-fagligt publikum under hensyn til mediets art, stoffets karakter og målgruppens egenskaber og under hensyn til de begrænsninger, som stilles af de fysiske, økonomiske og tidsmæssige rammer.
Gennem holdundervisning introduceres til teoretiske og metodiske problemstillinger inden for kulturhistorisk formidling. I grupper og under vejledning udarbejder de studerende et større formidlingsprojekt.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0