HEEB00521U  ETN Kulturvidenskabelige forskningsretninger A

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ETN Cultural research traditions A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til etnologiens teoretisk-metodiske problemfelter og kendskab til etnologiens særlige faghistorie samt blik for, hvorledes denne adskiller sig fra beslægtede fag.

Forelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende afleverer 2 skriftlige hjemmeopgaver bestående af hver 2-3 normalsider.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0