HEEB00521U ETN Kulturvidenskabelige forskningsretninger A

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ETN Cultural research traditions A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til etnologiens teoretisk-metodiske problemfelter og kendskab til etnologiens særlige faghistorie samt blik for, hvorledes denne adskiller sig fra beslægtede fag.

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende afleverer 2 skriftlige hjemmeopgaver bestående af hver 2-3 normalsider.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse