HEEB00501U ETN Danmark i Europa A

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Denmark in Europe A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark, med udblik til Europa inden for de sidste 3-400 år. Den studerende får kendskab til kulturel variation og forandring på tværs af tid og rum, herunder de forskellige livsformers karakteristika og relationer til hinanden, ligesom det er en del af undervisningen, at den studerende lærer at formidle denne viden mundtligt. Tematisk omhandler kurset de feudalt dominerede standssamfunds såvel som de moderne samfunds opbygning og udformning.

Undervisningen tilrettelægges som forelæsninger samt præsentation og diskussion af spørgsmål og standpunkter, der kommer til udtryk i litteraturen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mdtl. oplæg: 5 min. pr. fremlæggelse. Ved gruppeprøve: 10-20 min. pr. fremlæggelse efter aftale med underviseren.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

med undtagelse af manuskript.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mdtl. prøve (sagsfremstilling)

Kriterier for bedømmelse