HDVÅ05044U ÅU MAS Dansk som andetsprog: Masterprojekt (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU Masterprojekt (Master)

Uddannelse

Dansk som andetsprog - Master

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange: 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar. Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Åbent Universitet:

2010-ordningen (Dansk som andetsprog, masteruddannelse).

 

Alle studieordningerne findes her: http:/​​​​​/​​​​​hum.ku.dk/​​​​​uddannelser/​​​​​aktuelle_studieordninger/​​​​​dansk/​​

 

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave med efterfølgende mundtligt forsvar.
Krav til indstilling til eksamen

Alle studerende er tilmeldt eksamen. Du kan se din eksamenstilmelding på KUnet.dk med din pinkode. Hvis du ikke ønsker at gå til eksamen skal du selv afmelde eksamen via Åbent Universitet.