HDVÅ05034U ÅU MAS Andetsprogspædagogik (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Kursusindhold

Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis samt med teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

 

Samundervises med DAV Andetsprogspædagogik

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Åbent Universitet:

2010-ordningen (Dansk som andetsprog, masteruddannelse).

 

Alle studieordningerne findes her: http:/​​​​​/​​​​​hum.ku.dk/​​​​​uddannelser/​​​​​aktuelle_studieordninger/​​​​​dansk/​​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • I alt
  • 39
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave eller afsluttende projekt.
Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.