HDVÅ04245U ÅU DAV Andetsprogspædagogik (Horsens - Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Kursusindhold

Målet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Samundervises med Master Andetsprogspædagogik.

 

Undervisningsdatoer som følger:

5. februar kl. 10:30-14:30
26. februar kl. 10:30-15:30
5. marts kl. 10:30-15:30
19. marts kl. 10:30-15:30
9. april kl. 10:30-15:30
23. april kl. 10:30-15:30
7. maj kl. 10:30-15:30
14. maj kl. 10:30-15:30

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Åbent Universitet:

2008-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).

Alle studieordningerne findes her: http:/​​​​​/​​​​​hum.ku.dk/​​​​​uddannelser/​​​​​aktuelle_studieordninger/​​​​​dansk/​​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 39
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave, eller afsluttende projekt.
Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur