HDVÅ04226U ÅU DAV Sprogtilegnelse (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Andetsprogstilegnelse

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Kursusindhold

Målet med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Åbent Universitet:

2008-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).

Alle studieordningerne findes her: http:/​​​​​/​​​​​hum.ku.dk/​​​​​uddannelser/​​​​​aktuelle_studieordninger/​​​​​dansk/​​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • I alt
  • 39
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur