HDAK04017U DAN; Norsk og Svensk

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Norwegian and Swedish

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 forstå talt norsk og svensk

 forstå skrevet norsk (både bokmål og nynorsk) og svensk

 redegøre for forskelle mellem de skandinaviske sprogsamfund i henseende til   normopfattelse og variation

 redegøre for hovedtrækkene af de skandinaviske sprogs historie, hvordan de  adskiller sig fra hinanden, og hvordan de har påvirket hinanden gennem historien

 demonstrere kendskab til de skandinaviske litteraturers historie

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
To lytteforståelsesprøver og aktiv undervisnings-deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur