HDAK00707U DAN; Kommunikation og mad

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

communication and food

Kursusindhold

Mad er et livsvilkår. Alle skal spise for at leve. Mad er også meget mere end den rene tilfredsstillelse af basale behov. Hvad vi spiser, med hvem, under hvilke omstændigheder, og ikke mindst hvordan vi kommunikerer om mad og madrelaterede emner er essentielle elementer i vores sociale og kulturelle praksisser. Med andre ord, mad er social betydning, og sociale betydninger kommunikeres, skabes, afvises, ændres, forhandles gennem og over mad.

 

Mad har fået stigende samfundsmæssig fokus over de seneste år. Det gælder i ft. sundhedsmæssige spørgsmål (fx overvægt, flere og flere diabetespatienter), miljømæssige udfordringer (fx forurening pga. svineproduktion), manglende eller usikker viden om effekt (fx i ft skadelige stoffer i vores mad) og populærkultur (fx Det Nye Nordiske Køkken, gourmet-fokus, mainstreamunderholdning som Den Store Bagedyst, Masterchef etc.).

 

I dette kursus vil vi se på madens rolle i samfundet i et kommunikativt perspektiv. Vi vil anlægge forskellige typer af fokus: på enkelte madvarer, fx brød, mælk, svin, øl; på sociale institutioner, fx skole, familiens aftensmåltid, restaurant, grønthandler; på food ways og cirkulation, fx fra produktion til bord, fra producent til forbruger; på forskellige former for formidling, fx interaktion, medier, varedeklarationer. I løbet af vores afsøgning af feltet vil vi diskutere, hvordan humaniora kan indgå i diskussionen af samfundsmæssigt relevante spørgsmål, og hvad vi som humanister kan bidrag med.

 

Formålet med kurset er at give de studerende en indgang til et samfundsmæssigt meget omdiskuteret område med en kommunikativ vinkel. Især vil vi anvende den etnografiske sprogvidenskabs begrebsapparat og metoder, men andre metoder og teoretiske tilgange kan også blive inddraget. Kurset vil træne de studerende i at stille spørgsmål med videnskabelig, samfundsmæssig og måske økonomisk og markedsmæssig relevans, som de kan bidrage til besvarelsen af.

 

Kurset bygger på litteraturlæsning, teoretiske diskussioner, feltarbejde og praktiske observationer, diskussion af selvindsamlet empiri samt afsluttende formulering af indsigter i form af en fri skriftlig hjemmeopgave.

Kurset henvender sig til alle med interesse for mad og/eller kommunikation og sprog som socialt fænomen.  

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 210
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur