HDAK00657U DAN; Litteraturteori: Nyere narratologi: Unatur Etik Affekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

New Narratologies: Unnatural Ethical Affective.

Kursusindhold

Kurset søger at kortlægge de vigtigste udviklinger inden for narratologien efter 2000. Vi begynder med en gennemgang af den klassiske narratologi, Gérard Genettes strukturelle analysebegreber (diegese, modus, fokalisering, orden) og Franz Stanzels fortællesituationer (auktorial, personal, jegfortæller). Herefter afsøger vi tre tendenser i nyere narratologi: Den unaturlige narratologi (Brian Richardson), der interesserer sig for fortællinger, der er skrevet og kun kan forstås på tværs af de konventioner, som modellerer sig efter samtaler i virkeligheden; den retorisk-etiske variant (James Phelan), som supplerer en retorisk kommunikationsmodel med refleksioner over normer og adfærd hos og imellem forfatter, fortæller og læser; samt som seneste skud på stammen, den affektive narratologi (Patrick Colm Hogan), som relaterer narrative strukturer og greb til karakterers og læsers følelser. Oparbejdelsen af teori sigter konstant mod at måle dens anvendelighed i læsepraksis. Vi skal således læse eksemplariske tekstanalyser af repræsentanter for de tre synsvinkler, hver for sig, og tillige udsætte de læste tekster for kontralæsninger fra de to andre vinkler. Vi skal også selv prøve kræfter med de tre læsemåder i forhold til tekster fra den danske kanon (af kortere prosa): Blicher, Kierkegaard, J.P. Jacobsen, Bang, Johs. V. Jensen, Hjortø, Blixen, Villy Sørensen, Rifbjerg, Seeberg, Højholt, Svend Åge Madsen, Adolphsen. Hvis der er ønske om det, kan vi tillige afsætte tid til at afprøve teoriernes frugtbarhed i forhold til de studerendes egne favoritter. Man får en ide om teorierne fx i følgende introduktioner, som alle kan findes på nettet:

 

Unaturlig narratologi: Jan Alber: "Unnatural Narrative": http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/unnatural-narrative

 

Retorisk-etisk narratologi: Henrik Skov Nielsen: "Narrativ etik?" (K&K 106 (2008), ss. 57-64

 

Affektiv narratologi: Per Thomas Andersen: https://www.idunn.no/story-and-emotion/conclusion

(findes også på norsk i bogform: Fortelling og følelse[2016])

 

Kurset kan med fordel følges sideløbende med ”DEN DANSKE NOVELLES OG KORTPROSAS LITTERATURHISTORIE" som i den historiske dimension rummer en tilsvarende problematisering af den ”klassiske” novelleopfattelses forudsætninger og modeller.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur