HDAK00627U DAN; KGK Kommunikation i globale kontekster

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communication in a global context

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på kommunikation i internationale virksomheder. Kurset vil berøre spørgsmål som: Hvordan kommunikerer professionelle og organisationer hensigtsmæssigt i en global og international kontekst? Hvad betyder globaliseringen for kommunikation og interaktion i den professionelle kontekst i organisationer? Og hvad betyder sted og rum for den senmoderne medarbejders måde at arbejde på?

 

Kurset vil fokusere på emner som: organisationskultur, international business communication, virtuelle møder, virtuelle kontorer, videndeling, team work, socialisering, forandringskommunikation, intern branding og kommunikationsrådgiverens rolle – alt sat i relation til organisationer, som agerer i en globaliseret verden.

 

Kurset vil give de studerende mulighed for at opøve kompetencer i at vurdere organisationers kommunikations-setup i relation den globale, kulturelle, organisatoriske og mediale kontekst, organisationen er placeret i, samt færdigheder i at analysere og diskutere professionelles skriftlige og mundtlige interaktion.

Kurset vil også give deltagerne mulighed for at udvikle kompetencer til at rådgive om hensigtsmæssig professionel interaktion, som er tilpasset individuelle og organisatoriske opgaver, mål og kontekster, og gøre dem i stand til  at argumentere for valg af hensigtsmæssige kommunikationskanaler – set i l forhold til individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer.

Målbeskrivelser

DAN KA-2008

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​dansk_kasf.pdf

DAN KA-2015

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​dansk_ka.pdf

Eksaminanden kan

 • redegøre for globaliseringens betydning for professionel interaktion i og omkring organisationer, herunder de interne arbejdsprocesser
 • karakterisere de væsentligste identitets- og relationsproblemstillinger som udspringer af den globale og multikulturelle kontekst, hvori moderne organisationer befinder sig
 • analysere professionel interaktion i praksis
 • argumentere for valg af kommunikationskanal ud fra de individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer
 • vurdere konkrete kommunikationsvalg og -setup i relation til den globale, kulturelle og mediale kontekst.
NB!
Dette kursus involverer dataindsamling i en stor international virksomhed. Nogle af jer skal samle data i DK og nogle af jer får mulighed for at komme ud og rejse og samle data ind i en række lande, der endnu ikke er fastlagt. Rejseomkostninger betales af virksomheden. Det betyder, at de første uger af kurset bliver meget intense. I skal allerede nu reservere uge 37 og 38 til dataindsamling og bearbejdning. Inden første kursusgang skal I have læst om metode og dataindsamling i kapitlet “Undersøgelsesmetoder” fra bogen “Kommunikation i internationale virksomheder”, der er kursets grundbog, og læst kapitlerne 3 (“Tilrettelæggelse af den videoetnografiske indsamling”) og 4 ("Gennemførelse af videoetnografisk dataindsamling”) i bogen "Multimodal interaktionsanalyse - med videoetnografisk dataindsamling” (også en grundbog på kurset). Yderligere information om kurset og semesterplan kommer til at lægge på Absalon.
Der undervises tirsdag og torsdag kl. 8-17 i uge 36.
Torsdage 8-17 39, 41, 44, 45, 46
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur