HDAK00597U DAN; Projektorienteret forløb

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 gøre rede for og foretage en faglig vurdering af et projektorienteret for-løbs formål og praktiske forløb

 afgrænse og beskrive en eller flere arbejdsopgaver fra det projektoriente-rede forløb

 forholde sig analytisk, metodisk og teoretisk til en eller flere arbejdsopga-ver fra det projektorienterede forløb ved inddragelse af danskfaglige og almene akademiske begreber og kompetencer

 reflektere over og diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og udbytte, herunder

o diskutere hvorledes danskfaglige og almene akademiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb

o reflektere over styrker og begrænsninger ved kandidatuddannelsen i dansk som den uddannelsesmæssige baggrund for de jobfunktioner, som eksaminanden har fået kendskab til under det projektorienterede forløb.

 

 

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektrapport (fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
ingen censur