HDAK00577U DAN; Kultur og sprog

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Culture and language

Uddannelse

Dansk
Dansk som andet- og fremmedsprog

Kursusindhold

Emnekurserne inden for området Kultur og sprog giver kandidaterne de følgende andetsprogsfaglige kompetencer.

Kandidaterne:

- kan dokumentere overblik over og omfattende viden om centrale teorier om kultur og sprogbrug i interkulturel kommunikation samt om relationer mellem sprog, identitet, kultur og undervisning, herunder den historiske og forskningsmæssige udvikling inden for området

- kan anvende relevante begreber og paradigmer til beskrivelse af konkrete eksempler på situeret sprogbrug i interkulturel kommunikation

- kan selvstændigt og systematisk analysere relationer mellem sproglige flertal og mindretal på samfunds-, institutions- og individplan, herunder i undervisningssituationer

- kan selvstændigt og systematisk analysere samspillet mellem sproglige og kulturelle faktorer i konkret kommunikation

- kan dokumentere overblik over og viden om forestillinger om det nationale (herunder forestillinger om danskhed) i historisk såvel som aktuelt perspektiv

Se mere i studieordningen:

KA 2015: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka_2008.pdf

 

DAN som andet- og fremmedsprog

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_som_andet_og_fremmedsprog_katv.pdf

 

BA-TV:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/Dansk_andet_og_fremmedsp_BATV07_just_08_12_15_rev_16.pdf

 

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur