HDAK00537U DAN; De nordiske sprog i middelalderen

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Nordic Languages in the Medieval Period

Kursusindhold

Kursusindhold:

Middelalderens nordiske (dvs. oldislandske, gammelnorske, fornsvenske og gammeldanske) litteratur består af mangfoldige tekster: fra de islandske sagaer, over oversættelser af franske kærlighedsdigte til gammelnorsk og den hellige Birgittas åbenbaringer på fornsvensk, til gammeldanske lovtekster og lægebøger. Mange af disse værker, som både er vigtige kilder til de nordiske sprogs historie og til Nordens litteratur- og kulturhistorie, er aldrig blevet oversat til moderne dansk.

Kurset henvender sig til interesserede i nordisk sprog, litteratur og kultur i middelalderen. På kurset får man de grammatiske og leksikalske redskaber til at kunne læse tekster fra Nordens middelalder på originalsprogene, og læsefærdigheden oparbejdes gennem læsning af et udvalg af forskellige tekster på oldislandsk, gammelnorsk, fornsvensk og gammeldansk. De fælles træk ved de nordiske middelaldersprog gennemgås, såvel som de specifikke træk ved de fire sprog, som de udvikler sig i løbet af middelalderen, og man bliver således i stand til at identificere de fire sprog. Endelig får man kendskab til de særlige filologiske discipliner og problemstillinger der gør sig gældende ved studiet af middelalderlige tekster: håndskriftkundskab, teksttransmission og tekstudgivelse samt oversættelse til moderne sprog.

Kompendier bestående af tekster og sekundærlitteratur foreligger i kursusrummet på Absalon ved kursets begyndelse. I tekstudvalget er væsentlige genrer repræsenteret, som fx saga, krønike, legende, digtning, lovtekst og encyklopædi. Der anvendes en grammatik og ordbøger som er tilgængelige på nettet, bl.a.:

O.E. Haugen: Norrøn grammatikk i hovuddrag (http:/​/​folk.uib.no/​hnooh/​grammatikk/​NorrGramm-v5.pdf)

Ordbog over det danske Sprog (ODS) (http://ordnet.dk/ods/)

Faksimileutgåve av Otto Kalkar: ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), bd. 1-4 (http:/​/​www.hist.uib.no/​kalkar/​)

Pensum:
Der læses et tekstudvalg på 20 normalsider islandsk, 5 normalsider norsk, 15 normalsider svensk og 15 normalsider dansk (normalsider à 1400 enheder), en kortfattet islandsk grammatik (ca. 60 normalsider), samt 100 normalsider tekstudvalg i oversættelse. Dertil kommer sekundærlitteratur i tilknytning til de læste tekster i et omfang af 100-150 normalsider.

Holdundervisning 2 x 3 timer ugentlig.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
BA-TV: Bunden, mundtlig sagsfremstilling med forberedelse og hjælpemidler
KA og KA-TV: Bunden Skriftlig
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur