HDAK00517U DAN; Ledelseskommunikation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Leadership as Communication

Kursusindhold

Kurset behandler en række af de centrale begreber, der indgår i ledelsens arbejdssprog og påpeger herunder deres indbyrdes sammenhænge og delvist modsætningsfyldte karakter. Tillige illustreres hvordan en række forskellige faglige discipliner har bidraget til organisations- og ledelsesforståelsen.
Dermed illustrerer kurset nogle af de væsentlige forståelsesrammer vedrørende virksomheder og andre organisationers opbygning og ledelsesopgaver, der igennem de sidste 100 - 150 år er vokset frem. Indsigt heri er nødvendig for at forstå de referencerammer, der trækkes på i dagens aktuelle ledelsesmæssige diskurser.
Disse spænder fra Tayloristiske opfattelser af ledelsens rolle som fastlæggende formel struktur og detaljerede arbejdsforskrifter til moderne anskuelser af de organiserende processer mellem de involverede aktører, deres sensemaking og indbyrdes relatering samt forståelsen af ledelsens rolle og kommunikationsindsats i dette perspektiv.
Den studerende vil efter kurset kunne analysere konkrete eksempler på ledelseskommunikation og klarlægge de anvendte nøglebegrebers teoretiske baggrund og forståelsesrammer med henblik på at give velbegrundede, kritiske vurderinger af fortolkningsmuligheder og handlingskonsekvenser.

Bakka & Fivelsdal: "organisationsteori - kultur, struktur og processer", Handelhøjskolens Forlag (eller tilsvarende grundbog)

Shafritz m.fl (ed.): "Classics of Organization Theory", Forlag: Thomson
Herudover vil et kompendium vil foreligge forud for semesterstart.

På basis af studerendes læsning af pensums klassikertekster gennemføres i
undervisningssituationen dels diskussioner af de forskellige teoretikeres
sammenfaldende eller afvigende positioner, dels relateringer af de enkelte
behandlede temaer til aktuelle kommunnikationsudfordringer for
virksomheder og deres ledelser. Disse diskussioner inddrager presse- og
andet kommunkationsmateriale. Kurset er baseret på aktiv
studentermedvirken i form af oplæg og casearbejde undervejs. Kurset er
baseret på et omfattende udvalg af originaltekster af ældre og nyere
teoretikere. Undervejs i forløbet henvises løbende til supplerende litteratur
for studerende, der ønsker at arbejde sig dybere ind i nogle af de temaer og
vinkler, der præsenteres i kursusforløbet. Studerende uden kendskab til
organisation og ledelse anbefales forud for kurset at orientere sig i
standardværker om organisationsteori
Hører til i studiemønstret i "Medarbejderkommunikation"
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur