HDAK00507U DAN; Faglig formidling

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Fact Writing and Speaking

Uddannelse

Dansk (Sprog- og kommunikationsrådgivning)

Kursusindhold

På kurset ’Faglig formidling’ opnår du tekstnær viden og færdigheder mhp. at kunne:

•       analysere og kritisere en tekst

•       rådgive om forbedringsmuligheder

•       producere en vellykket tekst.

Emnerne for undervisningen er: sprog og stil, komposition og informationsstrukturer, image og troværdighed, den dagsordensættende proces, pressekontakt, kampagnestrategi, målgruppeanalyse og undersøgelsesmetoder.

I undervisningen arbejder vi både med formidlende tekster, pjecer, pressemeddelelser, mundtlige præsentationer, PowerPoint, hjemmesider, cms-systemer, artikler og sociale medier.

Udover at læse en masse om disse emner og genrer får du også konkrete erfaringer med at arbejde med en lang række af disse ting i semestret. Derudover indgår også virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagfolk, som til dagligt arbejder med strategisk kommunikation, i semesterplanen.

Dette kursus kombinerer i høj grad teori og praksis. Derfor vil timerne bestå af såvel oplæg fra underviser som fremlæggelser og diskussioner af deltageropgaver. Opgaverne spiller altså en vigtig rolle på dette kursus. Opgavernes indhold vil være forholdsvis præcist defineret af underviseren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset.
Under studiemønstret: Sprog- og kommunikationsrådgivning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
BA tilvalg: Aktiv undervisningsdeltagelse, herunder aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semesteret

KA-2015: Portfolioaflevering
KA-2008: Endnu ikke fastlagt
Censurform
Ingen ekstern censur