HDAK00238U DAN; Digitale tekster: Skab dynamiske, interaktive web-baserede tekstudgaver

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Digital texts: Create dynamic, interactive web-based text editions

Kursusindhold

På kurset vil vi diskutere spørgsmål af teoretisk, metodisk og ikke mindst praktisk karakter i relation til udarbejdelse af interaktive, dynamiske digitale tekstudgaver. Vi vil diskutere selve begrebet "den digital udgave", herunder hvorledes den adskiller sig fra sin traditionelle, trykte pendant, og man vil som studerende få førstehåndserfaring med at tilvejebringe sådanne udgaver.


En stor del af kurset er af teknisk karakter. Vi vil se på hvorledes man kan annotere (opmærke) primærkilder for at muliggøre maskinel processering af kilderne, og man vil lære hvordan man rent faktisk kan processere dem. Dette medfører en praktisk og relativt detaljeret introduktion til programmering i JavaScript. Vi starter helt fra bunden, og der er således ingen krav om tidligere erfaring med nogen form for programmering.

Kurset vil sætte de studerende i stand til at lave deres egne digitale udgaver med forholdsvis avancerede, dynamiske brugergrænseflader, herunder visning af teksten på forskellig vis, implementering af avancerede søgemuligheder (fx KWIC konkordanser) og linkning (fx mellem billedzoner og dele af en transskription og linkning til eksterne ressourcer som web-ordbøger).

De programmeringsmæssige færdigheder som oparbejdes i løbet af kurset, vil kunne udnyttes i mange andre sammenhænge, herunder inden for det hastigt voksende felt "Digital Humaniora".


Et eksempel på en avanceret digital udgave tilvejebragt af en studerende som del af et tilsvarende kursus udbudt i 2015 kan ses på https://notendur.hi.is/mjm7/.

Kurset vil i en vis grad være case-baseret med en hands-on-tilgang. Ved den afsluttende eksamen forventes det at de studerende har tilvejebragt en digital udgave af en kortere tekst, og at de er i stand til at reflektere over udgavens karakter og de forskellige til- og fravalg, som de har truffet.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for et grundlæggende kendskab til værktøjer, der kan anvendes ved tilvejebringelse af digitale udgaver (navnlig html5-teknologier: html, css og JavaScript) og er bekendt med problemstillinger relateret til tilvejebringelsen af digitale udgaver.
 • Tilvejebringe en dynamisk, interaktiv udgave af en kortere tekst på grundlag af (et udvalg af) værktøjer og metoder, som er blevet diskuteret og anvendt i løbet af semesteret og kan formidle de vigtigste elementer i udgaven på en klar måde med anvendelse af det faglige områdes begreber.
 • Kan diskutere og reflektere over den digitale udgaves natur, herunder hvorledes den adskiller sig fra dens trykte pendant med udgangspunkt i en egen digital udgave af en kortere tekst.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig prøve med materiale