HDAK00188U DAN; Krop og medier

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Body and media

Kursusindhold

Kroppen står i centrum for mange af de livsstilsfænomener, vi kender fra en vestlig moderne kontekst, og den er i høj grad blevet en formbar krop; et individuelt projekt, som skal vedligeholdes og optimeres. Dertil har vi gennem de sidste 10-15 år set et gennembrud af nye sociale medie-platforme, hvorpå vi blogger, facebooker, instagrammer os selv frem. Det er disse to udviklinger, som udgør baggrunden for dette kursus.

Kroppen er nemlig til stede i medierne som aldrig før, direkte og indirekte, og dens tilblivelse er i den grad betinget af de digitale mediers beskaffenhed. Selfiet er et aktuelt eksempel på, hvordan kroppen, især ansigtet, dyrkes gennem spejlingen – spejling i kameraets linse og spejling i de sociale medie-platforme. Hver gang et nyt medie slår igennem, åbner det for nye måder at erfare og gøre krop på – og det er disse nye måder at gøre krop på, som dette kursus vil beskæftige sig med.

 

Vi vil på kurset arbejde med digitale (og sociale) medier (blogs, Youtube, Instagram osv.), vi vil arbejde lidt med film, samt med undervisningsmateriale. Vi vil komme ind på emner som mad (fedme, anorexi), sygdom, træning, mode, overvågning mm.   

 

Kurset vil læne sig op ad feministiske tænkeres arbejde med krop. Vi vil derfor læse bl.a. Butler, Haraway, Barad m.fl. Men vi vil også læse medieteori som fx McLuhan, Rebecca Coleman og Debra Ferreday.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • Beherske centrale teoretiske forståelser af ’krop’.
 • Analysere samspillet mellem medier og krop.
 • Anvende teoretisk viden om medier og krop til at analysere identitetsmæssige og kropspolitiske implikationer.
 • Placere relevante samspillet mellem medier og krop i en relevant kulturel kontekst.
   

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Kursets vil benytte sig af forskellige arbejdsformer: forelæsninger ved underviser, eksempler gennemgået i plenum, gruppearbejde og studenteroplæg. Dertil vil vi allerede tidligt i semestret begynde at orientere os mod eksamen, der skal aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave. Kurset vil blive afviklet med én undervisningsgang om ugen á fire timer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave