HDAK00168U DAN; To moderne gennembrud: Jacobsen & Jensen

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Two moderne breakthroughs: Jacobsen & Jensen

Kursusindhold

To betegnelser, der uvægerligt melder sig i diskussionen af dansk litteraturhistorie, er "det moderne gennembrud" og "modernismen". Spørgsmålet er hvordan disse to "moderniteter" forholder sig til hinanden: Er de allierede? Eller modstandere? Ingen er i tvivl om, at der er forskel på guldalderens litteratur (fx B.S. Ingemanns morgen- og aftensange eller fru Gyllembourgs hverdagshistorier) og litteraturen efter anden verdenskrig (Ole Sarvigs digte eller Klaus Rifbjergs romaner). Der er omkring 120 års litterær udvikling eller forandring imellem dem. En anden måde at benævne denne udvikling er at sige: J.P. Jacobsen og Johs. V. Jensen. Det er spidsformuleret, men ikke misvisende at udpege netop disse to forfatterskaber, med tyngdepunkt i hhv. 1870'erne og 1900'erne, som de afgørende steder, hvor former, tekniske greb, komposition, sprog og tematik undergår afgørende forandringer. Kurset tilbyder en gennemgang af vigtige stationer i Jacobsens og Jensens produktion, hvor vi skal kortlægge forvandlingerne og dermed få indblik i forbilledlige pejlemærker for den dansk litteratur, der skulle komme.

 

Vi læser de to forfatterskaber, der begge byder på både prosa og lyrik af højeste karat, med udgangspunkt i retorisk inspireret nærlæsning og narratologi. Blandt tekster, der skal behandles, kan nævnes Jacobsens arabesker ("Pan", "Til en Haandtegning af Michelangelo") og noveller ("Mogens", "Fru Fønss") samt Jensens prosadigte ("Inter-ferens"), friversdigte ("Det røde Træ", "Paa Memphis Station") og myter ("Knokkelmanden", "Fusijama"). Vi skal også læse to af de bedste danske romaner overhovedet, Niels Lyhne (1880) og Kongens Fald (1900-1901), forskellige bud på hvordan genren kommer videre efter dannelsestænkningens sammenbrud som dominerende åndsform i 1870erne. Undervejs inddrager vi andre læsninger (biografiske, hermeneutiske, psykoanalytiske, dekonstruktive) samt litteraturhistoriske fremstillinger for at spore mere principielle konflikter, der melder sig i fortolkningerne af Jacobsens og Jensens moderne gennembrud.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • Fortolke centrale værker i J.P. Jacobsens forfatterskab og Johs. V. Jensens (frem til 1907).
 • Præsentere og diskutere de vigtigste positioner i deres receptionshistorie.
 • Demonstrere kendskab til deres placering i dansk litteraturhistorie 1870-1910.
 • Analysere epik og lyrik i relation til retoriske og tematiske forskelle mellem romantik/guldalder og modernitet.
 • Reflektere over forholdet mellem det (nordiske) moderne gennembrud og (international) modernisme.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave