HDAK00118U DAN; Andetsprogspædagogik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Second Language Teaching

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beherske emnekursets begrebsdannelser og bruge dem nuanceret og præ-cist

 redegøre for centrale teorier og metoder inden for emnet og diskutere dem selvstændigt

 anvende emnekursets analytiske og metodiske værktøjer sikkert og præ-cist på relevant materiale.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

DAN 2015-ordningen

DAN 2008-ordningen

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2016-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
Kurset afvikles som en kombination af seminar, workshop og feltarbejde. Pga. kursets form som projektrettet kursus forudsættes det, at den studerende er indstillet på at deltage aktivt og opsøgende. Arbejdsformen er en blanding af oplæg (underviser, interessenter, studerende) og workshops, hvor de stude-rende fordyber sig i relevante problemstillinger inden for fagets område. Der tilstræbes en flydende skemaform med seminardage suppleret med work-shopdage og feltarbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave