HDAK00108U DAN; Andetsprogstilegnelse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Second Language Learning Theories

Uddannelse

Dansk (Dansk som andet- og fremmedsprog)

Kursusindhold

 

 

Emnekurserne inden for området Andetsprogstilegnelse giver kandidaterne de følgende andetsprogsfaglige kompetencer.

Kandidaterne:

- kan dokumentere overblik over og indgående viden om teoretiske tilgange til forskning i andetsprogstilegnelse, herunder forskning i tilegnelse af dansk som andetsprog

- kan dokumentere overblik over og omfattende indsigt i og forståelse for fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med tilgrænsende fagområder

- kan selvstændigt og systematisk vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret akademisk niveau

- kan analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv

- kan anvende empirisk metode

- kan analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og pædagogiske implikationer

- kan analysere sprogsyn, indlærersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster og pædagogisk materiale.

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2016-ordningen

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale